Traficants de vincles: cap a una democràcia connectiva

Conferència

Des d’una visió sistèmica de les organitzacions, prenent com a referència el model HIP Hexàgon de la Innovació Pública, el model que va desenvolupar per a la Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat, Raúl Oliván ens convidarà a descompondre la complexitat de les societats contemporànies en nodes i enllaços, traçant un itinerari de transformació basat en els sis vectors del model: OPEN-Obrir, TRANS-Mesclar, FAST-Agilitar, PROTO-Experimentar, CO-Col·laborar, i TEC-Digitalitzar, Impulsar eines tecnològiques que multipliquen la connectivitat, permetent més i millors converses…

Participa

Raúl Oliván Cortés

Raúl Oliván Cortés (Tarragona/Saragossa, Espanya, 1980) és actualment director general de Govern Obert i Innovació Social en el Govern d’Aragó. Posició des de la qual impulsa projectes com el LAAAB (Laboratori d’Aragó Govern Obert), la Social Impact Academy (Escola de joves innovadors socials), CVOL (Plataforma digital de voluntariat que reconeix l’impacte en els ODS) VisualGOB (Sistema digital de rendició de comptes) o el programa de Disseny Col·laboratiu de Serveis Públics (al costat del Centre Aragonés de Disseny). Recentment, ha sigut el promotor de Frena la Curva, l’experiència d’innovació oberta i cooperació amfíbia com el primer projecte pilot del model HIP.

Abans d’aquest càrrec, va ser director general de Participació, Transparència, Cooperació i Voluntariat. Fins a desembre de 2017, des de la seua fundació en 2009, va ser director de Saragossa Activa, un ecosistema d’emprenedoria i innovació social, la seu principal de la qual estava en una antiga fàbrica de sucre. També ha col·laborat amb diversos projectes en Llatí Amèrica, sent mentor en els Laboratoris d’Innovació Ciutadana de la SEGIB i assessorant i col·laborant amb projectes com SantaLab (l’Argentina), CISNA (Nariño), Institut Procomum (el Brasil), on s’han obert rèpliques de la Col·laboradora, programa que va meréixer l’Eurocities Awards en 2016. En 2019 va ser seleccionat pel Departament d’Estat dels Estats Units per alIVLP (International Visitor Leadership Program).

Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, Diplomat en Treball Social, té estudis d’especialització en Tècniques de Participació Ciutadana (UZ) i Desenvolupament Estratègic Urbà (CIDEU). És autor dels llibres Hackear la Política (Gedisa 2019, amb de Cristina Monge) i Abrir Instituciones desde dentro (Hacking InsideBlack Book, 2018, amb diversos col·legues).
Veure Bio completa.