Reptes i oportunitats de la innovació per al futur professional.​

Taula redona

Innovació per créixer, innovació per a donar respostes a les necessitats informatives i culturals del futur, Innovació i compromís. Reflexionarem i plantejarem els reptes per al futur de la professió. La nostra conversa girarà al voltant de tres temes principals. En primer lloc, la part teòrica, el corpus teòric que ens demana no només una actualització sinó una ampliació de la mirada. En segon lloc, les tècniques i els serveis identificant els àmbits als quals els professionals treballen o poden treballar més enllà de biblioteques/arxius o la incorporació als serveis més tradicional d’altres metodologies de treball, altres formes i altres espais. Finalment, la veu col·lectiva, el treball com a col·lectiu en els fòrums i àmbits claus del futur en els que la nostra professió és un valor clau.

Participen

Oscar Arroyo Ortega

Oscar Arroyo Ortega, cap de Servei del Llibre, Arxius i Biblioteques, JCCM, autor de l’informe FESABID “universalitzar els serveis bibliotecaris públics a Espanya (2021).

Vicenç Ruiz Gómez

Vicenç Ruiz Gómez, Records management European Parliament, doctor en història medieval i diplomat en Arxivística, Paleografia i Diplomàtica, ha treballat d’arxivista en la Generalitat de Catalunya i l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona i com a professor de l’ESAGED-UAB. En l’àmbit historiogràfic, ha centrat la seua recerca en la funció social de la documentació i el concepte d’arxiu social com una de les vies de transformació des d’una arxivística institucional cap a una participativa i social des de tres eixos (govern obert, rendició de comptes i memòria plural) i com a eina de contrapoder ciutadà.

Nuria Portillo

Llicenciada en Matemàtiques i professora i Investigadora en el departament d’Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat de la UPV.

Actualment, és directora de la Càtedra Dades Obertes, Catedrades des de 2021 finançada per les associacions ciutadanes ACICOM i MESURA l’objectiu de les quals és l’ús de dades obertes per a la transformació social. Ha sigut directora de la Càtedra Govern Obert (2018-2020) finançada per l’Ajuntament de València. En totes dues càtedres ha coordinat projectes relacionats amb dades obertes, dades obertes per al desenvolupament sostenible (OD4D), dades generades per la ciutadania (DGC) i bon govern.

Alicia Sellés

Alicia Sellés Carot és Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Salamanca, Llicenciada en Documentació per la Universitat Politècnica de València i Màster en Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la Informació per la mateixa universitat.

És consultora de serveis d’informació i documentació i treballa en la gestió i coordinació de projectes que en la seua majoria estan relacionats amb biblioteques digitals i repositoris, sistemes de gestió de biblioteques, consultories per a la implantació de sistemes d’informació i gestió documental. Compatibilitza aquestes tasques amb la docència en cursos especialitzats, graus i màsters relacionats amb la gestió de la informació i l’associacionisme professional.