Professionals com a motors del canvi de la narrativa social.

TALLER

Conéixer la realitat no és suficient. Per a poder ser part del motor del canvi social, les biblioteques, els arxius, els centres de documentació han de preguntar-se primer quin la seua pròpia narrativa, quins són els seus valors, quin és el seu relat, què representen en la societat, quina és la seua proposta de valor, a qui es dirigeixen, preserven la privacitat dels seus usuaris? Experimenta de la mà de Manuela Battaglini el màrqueting digital estratègic i aposta per l’impacte social de la nostra professió.